Tags

, , , , , , , , , , , , ,

Een stapeltje post met bovenop een Verlieskaart van Verlieskunst

Na verschillende verliezen in hun persoonlijke levens besloten Marlon Doomen en Babet te Winkel dat het tijd was voor actie. Ze bundelden hun krachten en richtten Verlieskunst op. Samen zijn ze op een missie om een nieuwe beeldtaal te creëren voor verlies. Dat doen ze onder andere door middel van Verlieskaarten: een alternatief voor de traditionele condoleancekaarten.

Verlieskunst

Acht jaar geleden verloor Babet haar moeder. Zij was toen twintig jaar. Ze herinnert zich dat ze zich enorm gesteund voelde door alle mensen die haar toen een kaart stuurden. Tegelijkertijd realiseerde ze zich: dit kan troostrijker! Want wat haar opviel was dat condoleancekaarten eigenlijk heel onpersoonlijk, afstandelijk, kil en cliché zijn. Wat jammer dat er niet iets persoonlijkers is en iets liefdevollers bestaat, dacht ze vaak.

Het heeft haar vele jaren, bezinning, lezen en doorleving gekost om tot een punt te komen dat ze daar een bijdrage aan wilde (en kon!) leveren. Toen ze hier met Marlon over sprak, klikte het in elkaar. Marlon liep al langere tijd rond met het idee om iets met rouw en verlies te doen. Het idee om condoleancekaarten te gaan ontwerpen ontstond nadat haar schoonouders kort na elkaar kwamen te overlijden. Zoveel kaarten op de deurmat, maar vaak met afbeeldingen en teksten die niet passend voelden. Toen de beste vriendin van Marlon vorig jaar overleed en ze dezelfde kaarten ontving, wist ze: het is tijd, dit kan anders. Om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan, is heel confronterend. Gelukkig hadden Babet en Marlon hetzelfde idee. Want heftige dingen samen doen, is toch net wat makkelijker. Samen kwamen ze op het idee voor Verlieskaarten: een troostrijk alternatief voor traditionele condoleancekaarten.

Samen bouwen we een wereld die beter in staat is verdriet te dragen en maken we ruimte voor allerlei verliezen – want het leven is er vol van.

Verlieskunst

Verlieskaarten

Verlieskaarten van Verlieskunst, een alternatief voor traditionele condoleancekaarten

Verlieskaarten zijn een reeks kaarten om te troosten en ruimte te geven aan verlies. Het zijn niet alleen kaarten die je alleen kort na een overlijden kunt sturen (het klassieke condoleancekaartmoment), maar juist ook voor een verlies dat langer geleden is en andere verliezen. Zoals bijvoorbeeld een anticiperend verlies, een relatie die uitgaat of het verlies van gezondheid. Er zijn nu twaalf verschillende Verlieskaarten te koop in de webwinkel. Babet en Marlon zijn daarnaast druk om de kaarten ook in fysieke winkels aan te bieden.

Sommige verliezen zijn subtieler, minder sociaal erkend, meer verborgen. Een relatie die afbreekt. Echtscheiding of mensen die een leven lang blijven hangen in een verziekte relatie. Kinderen en ouders die geen contact meer hebben. Grootouders die hun kleinkinderen niet meer zien. Mensen die elkaar verliezen door voortschrijdende dementie. De diagnose van een levensbedreigende ziekte. Leven met een verlies dat nooit eindigt, zoals een gezinslid met een psychische ziekte, een partner die verslaafd is aan drugs of alcohol of een kind met blijvende beperkingen. Je werk verliezen of een permanent gebrek aan waardering en gespannen relaties op het werk. Je woning moeten verlaten om in een woonzorgcentrum te gaan wonen. Dat zijn allemaal verliezen die niet per se als verliezen worden gezien. Als je denkt aan verlies, denk je misschien automatisch aan iets of iemand die je verliest in je uiterlijke wereld. Maar er zijn ook verliezen die intern zijn, waarbij er iets sterft binnen in je. Het verandert je zelfbeeld. Je rouwt om iets dat je nooit hebt kunnen integreren, omdat je het nooit hebt mogen uiten of omdat het door anderen nooit als een rouwproces is gezien.

Manu Keirse in ‘Helpen bij verlies en verdriet’

Rouwwoordenboek

Babet en Marlon willen graag een nieuwe beeldtaal creëren voor verlies. Dat doen ze door middel van Verlieskaarten, maar er wordt ook gewerkt aan een rouwwoordenboek.

Rouw lijkt op verdwaald zijn in een land waar je de taal (nog) niet spreekt en de gebruiken nog niet kent.

Babet te Winkel

Na het overlijden van haar moeder beseft Babet dat ze haar gevoelens en ervaringen niet met bestaande woorden kan omschrijven. Daarom besluit ze om hier haar eigen woorden voor te ontwikkelen. Tijdens haar zoektocht stuit ze op The Dictionary of Obscure Sorrows van John Koenig. Hij bedenkt woorden voor ervaringen die we allemaal zouden kunnen ervaren en waarmee hij een gat in de taal opvult. Zo’n woordenboek wilde Babet ook om het landschap van rouw mee te beschrijven. Zodat ze woorden kan opzoeken om haar eigen rouwervaringen te begrijpen en vervolgens kan gebruiken als ingang om zich met anderen te kunnen verbinden. De nieuwe woorden die ze tijdens haar omzwervingen in de wereld van rouw vond, staan in het rouwwoordenboek. Een van de woorden is doorgaande rouw: ‘Doordat het leven doorgaat, gaat het verlies ook door. Het verlies moet telkens weer opnieuw een plek vinden in mijn leven dat maar doorgaat. Bijvoorbeeld bij mijlpalen. Zo was er onlangs nieuwe rouw over mijn moeders afwezigheid bij mijn afstuderen.’ En zoals er nieuwe rouw ontstaat, ontstaan er ook nieuwe woorden. Het rouwwoordenboek is dan ook work in progress.

Ruimte voor verlies

Onlangs ben ik in het boek begonnen Het is oké om je niet oké te voelen van Megan Devine. In de inleiding vertelt Megan: ‘Iedereen krijgt met rouw en verlies te maken. In perioden van intens verdriet hebben we ons allemaal onbegrepen gevoeld. We hebben ons allemaal machteloos gevoeld als we met de pijn van anderen werden geconfronteerd. Het is ons allemaal overkomen dat we niet wisten wat we moesten zeggen, omdat we weten dat woorden de dingen niet goed kunnen maken. Niemand krijgt in deze situatie wat hij wil: de rouwenden voelen zich onbegrepen, en vrienden en familie voelen zich in het aangezicht van rouw machteloos en dom. We weten dat we hulp nodig hebben, maar we weten niet goed waar we om moeten vragen. Als we proberen te helpen, maken we het voor mensen die de vreselijkste tijd van hun leven doormaken eerder erger. Onze bedoelingen komen niet goed over. Dat is niet onze schuld. We willen ons allemaal geliefd en gesteund voelen in tijden van rouw, en we willen allemaal onze dierbaren helpen. Het probleem is dat we niet geleerd hebben hoe dat moet.’

Rouwende mensen en vrienden en familie die hen probeerden te steunen brachten Megan op het spoor van het echte probleem: onze cultuur heeft ons simpelweg niet geleerd om rouw te benaderen met de vaardigheden die nodig zijn om werkelijk te helpen.

Als degene die je probeert te helpen het niet als helpend ervaart, dan is het dus niet behulpzaam. Als je écht wil helpen, probeer dan open te staan voor feedback.

Ondanks dat er niet één antwoord is, helpt het hebben van een lerende houding wel. Als we de ware aard van rouw leren begrijpen, zetten we stappen richting een hulpvaardiger, liefdevollere, meer ondersteunende cultuur. Samen kunnen we de dingen beter maken, ook al kunnen we ze niet goed maken. Samen maken we meer ruimte voor verlies.

Meer lezen?

Wil je meer lezen over rouw en verlies? In het artikelenarchief van Verlieskunst vind je verhalen, artikelen, blogs en een boekrecensie.
In ons eigen blog-archief kan je onder andere blogs vinden over het boek Hier zijn geen woorden voor en drie manieren waarop je er voor iemand kunt zijn: met een vriendelijk woord, een luisterend oor en een klein gebaar. Kort na het overlijden van mijn vader schreef ik een blog over troostpost. En Kim schreef nog niet zo lang geleden over een periode waarin zij te maken kreeg met rouw en verlies. In deze periode ontdekte zij de kracht van vragen om wat je nodig hebt.

Morgen vertel ik meer over de Verlieskaarten van Verlieskunst. Zie ik je dan weer?

Liefs,

Nienke